วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

328.ชาย 84 ปี HT with CXR

ชาย 84 ปี HT, PE: No dyspnea, heart: regular, no murmur, CXR ดังนี้ คิดถึงอะไร


CXR พบมี lung volume loss ทางด้านซ้าย และมี mediastinum shift ไปทางซ้ายเล็กน้อย คิดถึง atelectasis หรือ collapse lung ได้ โดยเฉพาะ left lower lung แต่ที่ไม่เหมือนคือน่าจะมี elevated diaphragm และ เห็นขอบไม่ชัดในช่วงที่ซ้อนอยู่กับเงาของหัวใจ และลักษณะของ atelectasis น่าจะเป็นคล้ายสามเหลื่อมอยู่ด้านหลังหัวใจมากกว่าจะเป็นแบบนี้ ในผู้ป่วยคนนี้เสียดายที่ไม่ได้ทำ CXR ท่า lateral แต่ได้ทำ ultrasound พบว่ามี LVH แต่ไม่มากจนอธิบายลักษณะ film รวมทั้งไม่พบ abnormal structural heart อื่นๆ และไม่เห็น lung mass คิดว่าตอนผู้ป่วยมาตรวจซ้ำคงต้องทำ film ในท่า lateral อีกครั้ง ยังไงจะ progress อีกครั้งครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. ใหม่ นศพ ปีห้า4/2/53 21:10

  aortic stenosis ป่าวคะ

  ตอบลบ
 2. คิดว่าเป็น effect จากการ film โดยเฉพาะ film ท่านอนแบบ AP//
  หรือ ไม่ full inspire แต่เป็นแบบ AP beam
  DDx อื่น hiatal hernia or cardiomyopathy...
  (เหมือน film ท่า upright แล้วก็ full inspiration ..สงสัยจะเข้าป่าอีกแล้ว)

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5/2/53 15:16

  decrease lung volumn lt lung
  silhouette sign+
  mediastinum shift to lt
  คิดว่าเป็น LLL atelectasis

  ตอบลบ