วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

346.Dermoid cyst/cystic teratoma

หญิง 16 ปี มาด้วย เวลาหายใจเข้าแล้วเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย, PE: No dyspnea, H: no murmur, L: clear, equal breath sound, CXR and U/S chest [lesion อยู่นอก heart และพบมี calcification ภายใน lesion ด้วย] เป็นดังนี้ จะคิดถึงอะไรดี

จาก CXR ในท่า PA จะพบว่า lesion ซึ่งมี silhouette กับหัวใจด้านซ้ายและดูจาก CXR ท่าด้านข้างซึ่งเข้าได้กับ anterior mediastinal mass จึงมี DDx. คือ teratoma, thyroid, thymus and tlymphoma (หมายถึง terrible lymphoma)
จาก utrasound เข้าได้กับ dermoid cyst หรือ teratoma เป็นเนื้องอกที่มีต้นกำเนิดมาจาก embryonal cell โดยถ้าเป็น mature teratoma มักจะมีลักษณะเป็น cyst อาจพบมี solid nodule ที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมัน และกระดูก หรือ กระดูกอ่อน - เนื้องอกของรังไข่ที่มีลักษณะของ teratoma จำเป็นต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่อายุน้อย หรือผู้ป่วยเด็ก เพื่อวินิจฉัยแยกระหว่าง mature teratoma ซึ่งเป็น benign tumor กับ immature teratoma ซึ่งเป็น malignant tumor การวินิจฉัยแยกโรคที่แน่นอน อาศัยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
รูปจาก Web

4 ความคิดเห็น: