วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

385. Breast cancer screening

จะให้คำแนะผู้ป่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างไรบ้าง?

สรุปแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทย
- การทำแมมโมแกรม โดยแนะนำให้เริ่มทำตั้งแต่อายุ 40 ปี โดยทำทุก 1 ปี
- การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมด้าน
-การตรวจเต้านมแนะนำให้ เริ่มเมื่ออายุ 40 ปี โดยตรวจทุก 1 ปี
- การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปีเป็นต้นไป
โดยตรวจทุกเดือน

Click ที่รูปเพื่อขยายขนาด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น