วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

370. Diaphramatic eventration

หญิง 81 ปี CXR มี lung lesion และมี abnormal right diaphragm เดิม ตรงลูกศรชี้น่าจะเป็นอะไร
Diaphragmatic eventration
Definition: An abnormally high or elevated position of one leaf of the intact diaphragm as a result of paralysis, aplasia, or atrophy of varying degree of muscle fibers.
findings include: Horner’s syndrome, contralateral ptosis, and chest wall deformities with and without missing ribs, hypoplastic lung, gastric volvulus, hypoplastic ribs, coarctation of the aorta, cleft palate, hemivertebrae, congenital heart disease, renal ectopia, hypoplastic aorta, situs inversus, and club footCase นี้ plan U/S ดูแต่ผู้ป่วย d/c ไปก่อนแล้ว จึงคิดว่าจะทำตอนมา F/U ที่ OPD
http://74.125.153.132/search?q=cache:yVvRjMKLSnsJ:www.surgery4children.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D183:diaphragmatic-eventration%26catid%3D52:chest%26Itemid%3D143+eventration+diaphragmatic+cause&cd=17&hl=th&ct=clnk&gl=th

Progress case 15-7-53: U/S พบดังนี้ครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. diaphragmatic hernia

  ตอบลบ
 2. น่าจะเป็น diaphragmatic cyst
  เพราะดูเหมือนมันโป่งออกมาจากตัว diaphragm เอง แล้วคนไข้ก็อายุมากแล้ว
  นึกถึง hernia น้อยอ่ะครับ
  รูปร่าง heart ดูเหมือน right side โตด้วย

  ตอบลบ