วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

400. Graves' Ophthalmopathy

Graves' Ophthalmopathy     Review article, mechanisms of disease
New England Journal of Medicine    February 25, 2010

Graves' ophthalmopathy หรืออาจเรียกว่า Graves' orbitopathy เกิดกับผู้ป่วย hyperthyroidism หรือมีประวัติ hyperthyroidism เนื่องจาก Graves' disease
อาการและอาการแสดงเกิดเนื่องมาจากเนื้อเยื่อที่เจริญมากขึ้นในโพรงกระดูกเบ้าตา ทำให้มีความดันสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการใหญ่ขึ้นของ extraocular muscle และ adipose tissue มักเป็นทั้ง 2 ข้าง โดยถ้าอายุน้อยกว่า 40 ปีมักจะเป็นการขยายตัวของ adipose tissue แต่อายุที่มากกว่า 60 ปี มักจะเกิดจาก extraocular-muscle ที่บวม และยังสามารถทำให้เกิดการกดเบียดต่อ optic nerve ได้
Autoantibodies (anti–thyrotropin-receptor antibodies) จะจับกลับ thyrotropin receptor บน follicular endothelial cells ซึ่งจะกระตุ้นการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนออกมามาก การพบ anti–thyrotropin-receptor antibodies ในผู้ป่วยทุกคนที่เป็น Graves' ophthalmopathy ช่วยสนับสนุนว่ามี immunoreactivity ต่อต้าน thyrotropin receptor ทั้งใน Graves' ophthalmopathy และ hyperthyroidism
ระดับ anti–thyrotropin-receptor antibodies สัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิกกับ Graves' ophthalmopathy และมีผลต่อการทำนายระดับความรุนแรงของโรคและระดับจะสูงขึ้นในผู้ป่วย thyroid dermopathy
โดยบทความนี้กล่าวถึงเกี่ยวกับ
-Clinical and Laboratory Features
-Anatomical and Histologic Findings
-Cellular Origins
-Molecular Mechanisms
-Therapeutic Implications
-Conclusions

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น