วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

335. Chronic hepatitis C infection

ญิง 39 ปี ไม่ได้ดื่มสุรา มีความผิดปกติของ LFT , PE: No jaundice, Abd: liver 5 cm. below RCM with mild tender, U/S : hepatomegaly ผล lab เป็นดังนี้ จะให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อ

สงสัยว่าน่าจะมี Chronic hepatitis C infection ดังนั้นต้องตรวจ HCV RNA ต่อ และประเมินว่าเป็นมานานเท่าไรแล้ว
Chronic hepatitis C หมายถึงการมี Anti HCV และ HCV RNA โดยวิธีที่ไว [PCR] ในเลือดร่วมกับการมีภาวะอักเสบเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป ถ้าตรวจเจอ Anti HCV แต่ไม่พบ HCV RNA ให้เจาะซ้ำอีก 6 เดือนถ้ายังไม่พบอีกแสดงว่าน่าจะเป็นภูมิต่อต้าน ซึ่งเป็นภาวะที่หายจาก HCV infection
วัตถุประสงค์ของการรักษา: 1. เพื่อกำจัดเชื้อ HCV 2. ยับยั้งการอักเสบของตับเพื่อลดการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับ 3. ลดการเลียชีวิต ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ให้การดูแลรักษาดังแผนภาพ
เพิ่มเติม: 80% ของ acute hepatitis C จะเป็น chronic hepatitis C และจะกลายเป็นตับแข็งต่อไปอีก 20%

http://hcv.org.nz/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/treatemnt-flowchart.jpg

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5/2/53 22:37

    ให้ส่ง HCV RNA ก่อน
    -หาก neg แสดงว่าเชื้อเริ่มน้อยละ ก็ repeat q 6-12mth ไป
    -หาก pos ก็ตรวจหาgenotype ต่อไป

    ตอบลบ