วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

367. Mole/malignant melanoma

ชาย 73 ปี มีผื่นที่หน้ามากกว่า 10 ปี แต่ช่วง 1 ปีนี้โตมากขึ้นที่ใต้ตาขวา วินิจฉัยอะไร รักษาอย่างไร
ไฝ(mole) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะร็งได้ โดยต้องสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้ ABCD Chart [โดย The American Cancer Society] เพื่อให้สามารถตรวจพบ malignant melanoma ได้อย่างรวดเร็ว ดังในตาราง ดังนั้นในกรณีผู้ป่วยนี้ก็ให้ถามประวัติและตรวจดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นยังต้องดูว่ามีสิ่งต่อไปนี้ร่วมด้วยหรือไม่? ได้แก่ oozing, bleeding, itchy, hard, lumpy, swollen, tender ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งช่วยเตือนว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของไฝhttp://www.rush.edu/rumc/page-P01345.html

1 ความคิดเห็น: