วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

371.หญิง 72 ปี แน่นท้องมากขึ้น และบวม 1 เดือน

หญิง 72 ปี แน่นท้องมากขึ้น และบวม 1 เดือน มีผล CT with contrast มาให้ดูด้วย, ถามว่าเป็นภาพระดับใดของช่องท้อง ลูกศรสีเขียวคือ ลูกศรสีแดงคือ [ฝึกอ่าน CT]
เพิ่มข้อมูล: ลูกศรแดงชี้ที่กลุ่มก้อนกลมๆขาวๆ ครับ

ระดับที่เห็นอยู่ระดับ upper - middle part of pelvis [เกือบถึง mid iliac wing] ซึ่งจะยังไม่เห็น urinary bladder และลักษณะที่เห็นน่าจะเป็น ascites และถ้าต่ำลงมาก็จะเห็น urinary bladder [ดังภาพ ของผู้ป่วยคนเดียวกันนี้] ซึงเวลาดูฟิล์มจะให้ density คล้ายๆ กัน
ส่วนก้อนกลม ขาวน่าจะเป็น pelvic lymph node [iliac node]

http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/abstract/137/1/157

2 ความคิดเห็น:

 1. ขอเดานะครับ
  น่าจะเป็นภาพตัดที่ mid iliac wing ช่วงราว S1-S5 spine
  สีเขียว R/o Bladder ทำไมบิดเบี้ยว ? ไม่กลมมน หรือเป็น สี่เหลี่ยม

  สีแดง R/o ureter ไม่แน่ใจว่าชี้เส้นเลือดสีขาวหรือเปล่า
  Ddx common iliac artery

  ตอบลบ
 2. gynecologic malignancy ( CA uterus ,cervix)
  lymphnode metastasis

  ตอบลบ