วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

356. ในผู้ป่วยที่จะให้ PRC มีข้อบ่งชี้และหลักการให้ diuretic ร่วมกับการให้เลือดอย่างไร

ในผู้ป่วยที่จะให้ PRC มีข้อบ่งชี้และหลักการให้ diuretic ร่วมกับการให้เลือดอย่างไร
เท่าที่ค้นได้: จะให้เนื่องจากไม่ต้องการน้ำที่อยู่ในส่วนประกอบของเลือดนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำเกิน เช่น CHF, CRF, decompensated cirrhosis หรืออาจจะให้ในกรณีที่ต้องให้ blood transfusion เป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น