วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

402. Nephrotic syndrome/ Diabetes mellitus

ชายอายุ 35 ปี DM type 1, บวมมากกว่า 1 เดือน PE: BP 120/80, HL:WNL, Abd: no mass, Pitting edema leg 2+, Lab เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร?
คิดถึงภาวะ Nephrotic syndrome
โดยมี Criteria ในการวินิจฉัยคือ
1. Proteinuria มากกว่า 3.5 gm/1.73 m2/day
2. Hypoalbuminemia น้อยกว่า 3 gm/dl
3. Total cholesterol มากกว่า 300 mg/dl
4. Pitting edema
แต่ที่ไม่เหมือนคือ serum albumin ยังไม่ต่ำกว่า 3 gm/dl
สาเหตุ:
-ไม่ทราบสาเหตุ (Primary)
- ที่พบบ่อยเช่น DM, SLE, NSAIDs, ACE-I (Secondary)
แนวทางการรักษา: - Secondary neprotic syndrome รักษาตามสาเหตุ
- Primary neprotic syndrome รักษาดังนี้
1. Prednisolone เริ่ม 12 tab oral OD (ผู้ใหญ่) หรือ 2 mg/kg/day สูงสุด 80 mg/day F/U q 4 wk ดู UA ถ้า albumin negative ค่อย ๆ tapper off ยาลงทีละ 10 mg จนครบ 12 wk ถ้าไม่ตอบสนองส่งพบอายุรแพทย์
2. Anti-Peptic ulcer drugs เช่น Ranitidine(150) 1 x 2 O pc หรือ Omeprazole(20)1 x 2 O ac
3. Albendazole 2 x 2 o pc 5 วัน
4. ACE-I เช่น Enalapril(5) ลดความดันโลหิต หรือ ลด Proteinuria
5. Diuretic เช่น Lasix(40)6. Pharmacotherapy for hyperlipideimia เช่น Simvastatin(10,20)
http://www.kunnathum.com/2009/10/23/guideline-nephrotic-syndrome/

1 ความคิดเห็น:

 1. urine protein 24 hr > 3 gram/day
  เข้าได้กับ nephrotic range
  DDX primary vs secondary
  นึกถึง Diabetic nephropathy
  ถาม ระยะเวลาที่เป็น DM type 1 // HbA1C ที่เคยเจาะแต่ละปี //glycemia+BP control ของ Pt//ยาที่ได้รับอยู่//status ของ kidney function// ผลเลือดที่ผ่านมา

  Rx
  phamaco --ACE i keep BP < 125/75
  //Hyperlipid ให้ lipid lowering agent
  //tight control BS keep HbA1C < 6.5-7
  non-phamaco
  -- stop smoking+Alcohol
  -- ลด น้ำหนัก ถ้าอ้วน

  ตอบลบ