วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

358. Recurrence UTI /hydronephrosis with hydroueter and ureteric stone

ชาย 50 ปี recurrence UTI มาตลอดเกือบ 2 ปี ปวดเอวซ้ายบางครั้ง UA: WBC 50-100, Film KUB ดังนี้ คิดว่าจะทำอะไรต่อ และน่าจะพบอะไร
จาก film KUB พบเงาของไตซ้ายใหญ่มากดังที่วาดไว้ เมื่อทำ U/S พบ severe hydroneprosis ไตซ้าย และมี hydroureter ไล่ต่อไปอีกจะพบ stone ใน ureter ดังภาพ [ความยาวของนิ่วที่วัดได้ ~ 2.5 cm.]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น